Läkarmissionens viktiga arbete

Läkarmissionens viktiga arbete

Läkarmissionen grundades i Sverige år 1958 och är idag en internationell biståndsorganisation.
Läkarmissionen är religiöst och politiskt obunden och omfattas av Svensk Insamlingskontroll (90-konto).
Ditt stöd gör skillnad! Varmt tack för ditt viktiga bidrag.

2 087 281 kr
Insamlat


22
Insamlingar

4 840
Gåvor